Utilitarisme: Ethiek van het Maximaliseren van het Welzijn

0
Utilitarisme: Ethiek van het Maximaliseren van het Welzijn
Utilitarisme: Ethiek van het Maximaliseren van het Welzijn

Het utilitarisme is een van de meest invloedrijke ethische theorieën in de filosofie. Deze theorie, die voornamelijk wordt toegeschreven aan filosofen als Jeremy Bentham en John Stuart Mill, stelt dat de morele juistheid van een handeling moet worden beoordeeld op basis van het principe van het maximaliseren van het welzijn van het grootste aantal mensen. Dit artikel verkent de kernbegrippen van het utilitarisme, zijn geschiedenis, critici en moderne toepassingen.

Geschiedenis van Utilitarisme

Het utilitarisme vindt zijn oorsprong in de 18e eeuw met de werken van Jeremy Bentham (1748-1832), een Britse filosoof en jurist. Bentham introduceerde het idee dat alle handelingen moeten worden beoordeeld op basis van hun bijdrage aan het “grootste geluk voor het grootste aantal”. Hij geloofde dat morele en ethische beslissingen moeten worden genomen met als doel het welzijn van de samenleving als geheel te vergroten.

John Stuart Mill (1806-1873), een andere prominente utilitaristische filosoof, bouwde voort op het werk van Bentham. Mill verfijnde het utilitarisme en benadrukte het belang van kwalitatieve verschillen in genot. Hij beweerde dat niet alle vormen van genot gelijk waren en dat sommige moreel superieur waren aan andere. Mill’s versie van utilitarisme staat bekend als “hedonistisch utilitarisme”.

Kernbeginselen van Utilitarisme

Het utilitarisme is gebaseerd op enkele kernbeginselen:

 1. Het principe van het grootste geluk: Utilitaristen geloven dat het doel van ethische besluitvorming is om het geluk en het welzijn van zoveel mogelijk mensen te maximaliseren.
 2. Consequentiële ethiek: Utilitarisme is een vorm van consequentiële ethiek, wat betekent dat de morele juistheid van een handeling wordt bepaald door de gevolgen ervan.
 3. Kwantitatieve benadering: Utilitaristen proberen geluk en lijden te kwantificeren om te bepalen welke handelingen de grootste positieve impact hebben op het welzijn van mensen.
 4. Universaliteit: Utilitaristen beweren dat hun ethische theorie universeel toepasbaar is en dat het geen rekening houdt met individuele voorkeuren.

Kritiek op Utilitarisme

Ondanks zijn invloed heeft het utilitarisme de nodige kritiek ontvangen:

 1. Minderheidsrechten: Critici beweren dat het utilitarisme het gevaar met zich meebrengt dat de rechten en belangen van minderheden worden verwaarloosd als de meerderheid profiteert van een bepaalde actie.
 2. Probleem van voorspelbaarheid: Het is vaak moeilijk om de exacte gevolgen van een actie te voorspellen, waardoor het moeilijk is om utilitaristische ethiek toe te passen in complexe situaties.
 3. Tirannie van de meerderheid: Het utilitarisme kan leiden tot de “tirannie van de meerderheid”, waarbij minderheden worden genegeerd als dit de meerderheid ten goede komt.

Moderne Toepassingen van Utilitarisme

Het utilitarisme blijft een invloedrijke ethische theorie met moderne toepassingen:

 1. Gezondheidszorg: Bij het maken van beleidsbeslissingen in de gezondheidszorg kan utilitarisme worden gebruikt om te bepalen welke behandelingen het meeste voordeel zullen opleveren voor de meeste patiënten.
 2. Milieubeleid: Utilitaristische principes kunnen worden toegepast op milieubeleid om te beoordelen welke maatregelen de grootste positieve invloed hebben op de samenleving in termen van duurzaamheid en welzijn.
 3. Economie: In de economie kan utilitarisme worden gebruikt om beleidsbeslissingen te rechtvaardigen die gericht zijn op het maximaliseren van het nationale inkomen en het algemene welzijn van de bevolking.

Conclusie

Utilitarisme is een ethische theorie die draait om het maximaliseren van het welzijn van het grootste aantal mensen. Hoewel het zijn aandeel aan kritiek heeft, blijft het een belangrijke ethische lens voor het analyseren van morele kwesties in verschillende domeinen, zoals gezondheidszorg, milieubeleid en economie. Filosofen zullen blijven debatteren over de toepasbaarheid en beperkingen van utilitarisme, maar het blijft een van de meest invloedrijke en relevante ethische theorieën in de hedendaagse samenleving.

Bronnen en meer informatie

 1. Mill, John Stuart. “Utilitarianism.” (1863)
 2. Bentham, Jeremy. “Introduction to the Principles of Morals and Legislation.” (1789)
 3. Singer, Peter. “Practical Ethics.” (1979)
 4. Beauchamp, Tom L., and Childress, James F. “Principles of Biomedical Ethics.” (2012)

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in