Teleurgesteld in Frans Timmermans, niet geschikt als Premier!

Teleurgesteld in Frans Timmermans, niet geschikt als Premier!
Teleurgesteld in Frans Timmermans, niet geschikt als Premier!

Ook ik was teleurgesteld dat de PVV zo hoog heeft gescoord bij de Tweede Kamerverkiezingen. Ik heb op de PvdA gestemd en niet op GroenLinks. Ik vond en vind dat de PvdA en GroenLinks niet goed samengaan, waardoor het socialistische gedachtegoed verloren gaat. De PvdA hoort de partij te zijn voor arbeiders en niet voor salonsocialisten. Ik vond Attje Kuiken een van de beste politieke leiders van de PvdA, en het is jammer dat ze de politiek heeft verlaten.

Teleurgesteld in Frans Timmermans

Ik ben teleurgesteld in Frans Timmermans vanwege zijn onsportieve en niet-socialistische gedrag. Hoewel onze partij als tweede eindigde en hij geen minister-president wordt, lijkt hij niet de vraag te durven stellen waarom we op die plek zijn geëindigd. Onze tweede plaats is het gevolg van het feit dat we niet naar de kiezers hebben geluisterd en ons niet richten op de belangen van de gewone arbeiders, de Jan met de Pet, maar eerder andere, onjuiste zaken nastreven. Het is ontgoochelend dat we weigeren te erkennen dat we hebben gefaald in het luisteren naar de stem van het volk.

Een ware socialist zou inzicht moeten hebben in de zorgen en behoeften van de arbeidersklasse en opkomen voor hun belangen. Timmermans lijkt echter verder te kijken dan deze fundamentele principes en geeft prioriteit aan andere doelen. Dit gedrag is niet in lijn met de waarden van een socialistische partij.

Het is belangrijk dat politieke leiders verantwoordelijkheid nemen voor hun prestaties en fouten erkennen, in plaats van de realiteit te ontwijken. Pas dan kunnen ze de nodige stappen ondernemen om hun partij te verbeteren en het vertrouwen van de kiezers te herwinnen.

Onverdiend 25 zetels

We hebben 25 zetels behaald, wat eigenlijk onverdiend is, omdat we tijdens de verkiezingscampagne linkse kiezers van D66, de SP en Volt hebben overgehaald om op ons te stemmen. Anders zouden we eerder verlies hebben geleden. Nu is het verlies bij D66, de SP en Volt terechtgekomen. Het is echter onrechtvaardig dat de SP verlies lijdt, aangezien ze wel naar de mensen luisteren, maar dit niet heeft geresulteerd in kamerzetels.

Het is belangrijk om eerlijk te zijn over hoe deze zetels zijn behaald en te erkennen dat het mogelijk is dat kiezers zijn overgestapt van andere linkse partijen naar de jouwe om strategische redenen. De SP verdient erkenning voor het luisteren naar de behoeften van mensen, zelfs als dit niet onmiddellijk resulteert in verkiezingssucces. Het is een uitdaging om de vertaalslag te maken van luisteren naar daadwerkelijke zetels, en dat kan een complex proces zijn in het politieke landschap.

Wat zeggen de mensen

Wat ik in de sportschool hoor, is dat mensen de reactie van Timmermans niet begrijpen. Ze vinden dat er echt problemen zijn in Nederland, en dat deze problemen niet kunnen worden opgelost door mooie praatjes en valse beschuldigingen te uiten tegenover de winnaars PVV en NSC. Het verwijt is dat politici eens moeten gaan kijken in achterstandswijken of plaatsen met een asielcentrum om de realiteit te begrijpen. De PvdA lijkt echt niet te luisteren en wordt gezien als salonsocialisten. Sommigen schamen zich nu voor hun eerdere steun aan de PvdA.

Of je het nu leuk vindt of niet, de PVV van Wilders heeft wel geluisterd naar de kiezers. De kwesties die mensen echt aanspreken, zoals migratie, bestaanszekerheid en gezondheidszorg, leven sterk in Nederland. Deze zorgen moeten serieus worden genomen en aangepakt, en politici moeten de stem van het volk respecteren en er effectieve oplossingen voor bieden.

De bevolking heeft gesproken

Ik ben aan het nadenken over mijn stemgedrag bij de volgende verkiezingen. Als de PvdA, inclusief Timmermans, blijft weigeren naar de kiezers te luisteren en zich blijft gedragen als salon-socialisten, overweeg ik ook strategisch te stemmen. Als zij weigeren de wil van de kiezers te respecteren en daarmee het democratische proces te ondermijnen, overweeg ik zelfs om op de PVV te stemmen, zij het alleen als een proteststem. De bevolking heeft gesproken, en dat is de essentie van democratie. De meerderheid heeft duidelijk gemaakt dat bepaalde problemen moeten worden aangepakt, en het is van groot belang dat we naar hen luisteren en gehoor geven aan hun zorgen en wensen. Het verkiezingsproces is een viering van de democratie, en het is cruciaal dat politici de stem van het volk respecteren en erop reageren met passende oplossingen.

De stem van de bevolking moet worden gehoord. Als dat niet gebeurt, zullen PVV, BBB en NSC alleen maar sterker worden.

Frans Timmermans slechte verliezer

Ik ben teleurgesteld in Frans Timmermans omdat hij zich als een slechte verliezer gedraagt en weigert naar de bevolking te luisteren. De PvdA lijkt niet langer op te komen voor de werkende mensen in Nederland.

Uit filosofisch oogpunt

Volgens de filosofie van Socrates is het belangrijk om kritisch en zelf reflecterend te zijn in je denken en handelen. In de gegeven situatie is het raadzaam om eerst grondig na te denken over je eigen overtuigingen en de redenen achter je teleurstelling in politieke leiders zoals Frans Timmermans en de PvdA. Stel jezelf vragen als: Wat zijn mijn waarden en prioriteiten als kiezer? Hoe weerspiegelen de standpunten van de PvdA en andere politieke partijen deze waarden? Is er ruimte voor dialoog en begrip tussen verschillende politieke stromingen?

Socrates zou je aanmoedigen om in gesprek te gaan met anderen, ook met diegenen die andere politieke opvattingen hebben, om een dieper inzicht te krijgen in de diverse perspectieven en om te begrijpen waarom sommige kiezers bepaalde keuzes maken. Door open en eerlijke gesprekken te voeren, kun je misschien gemeenschappelijke grond vinden en constructieve oplossingen voor de uitdagingen waar de samenleving mee te maken heeft.

Bovendien zou Socrates benadrukken dat het essentieel is om actief deel te nemen aan het democratische proces, inclusief stemmen, om je stem te laten horen en invloed uit te oefenen op de politieke koers. Dus, bij het nemen van politieke beslissingen, is zelfreflectie, dialoog en actieve participatie van cruciaal belang volgens de denkwijze van Socrates.

17 REACTIES

 1. Robert, goed artikel maar zie ook https://www.telegraaf.nl/nieuws/1847590690/pvd-a-ers-balen-van-uitslag-samenwerking-met-gl-is-doodlopende-weg

  Je staat niet alleen met je mening. De PvdA moet zich herpakken en weer gaan luisteren naar de mensen. Links is weggevaagd en helaas is de SP gedecimeerd. Misschien is het beter om je te heroriënteren op de SP. Het is niet handig dat je op de PVV stemt, als de PvdA verder van de mensen komt te staan.

  En ja idd Timmermans is niet geschikt als Premier en politiekleider van de PvdA. Je moet kunnen reflecteren en leren van je fouten. Ik zag dat 80% van de mensen stemt op de PVV vanwege migratie. Als we er niet van leren bestaat het risico dat Wilders te groot gaat worden.

  Het is reflecteren en leren. De kiezer moet terug naar de PvdA!

  • Thx, ik heb het artikel gelezen. GL is links maar geen PvdA. En m.b.t. hoger opgeleiden, de PvdA was de partij voor de gewone man. Ik denk erover om de PvdA los te laten, want dit brengt ons nergens meer. De SP heeft veel overeenkomsten met de PVV, als zeggen ze van niet. Er zijn ook SP stemmers die naar de PVV zijn overgestapt.

   Eigenlijk is het niet de PvdA alleen, maar geheel links die moet reflecteren, want een volgende verkiezing zal leiden tot het verder afbrokkelen van links. En dit hebben ze aan zichzelf te danken. Het is nu vooral, het niet willen luisteren naar en het doordrijven.

   In filosofie is waarheid een concept dat de realiteit en objectiviteit weerspiegelt, vaak onderzocht in relatie tot kennis en perceptie. En dit moet links weer ontarmen ipv stem op ons, want wij weten wat goed voor je is en voor het milieu en voor jou leefomgeving.

   De PvdA is nu aan zet om de kiezer terug te krijgen. Bij nieuwe verkiezingen gaan ze verliezen, hierover wordt intern gesproken. De kiezers gaan massaal terug naar de SP of D’66 terwijl ik ook niet uitsluit dat ze naar het NSC of PVV gaan. De geest is uit de fles en deze krijg je er niet zomaar weer in. Als de PvdA en andere linkse partijen niet gaan reflecteren, dan zal er niets veranderen en start de leegloop.

   Ik kijk nu hoe het loopt en overweeg mijn politieke voorkeur.

   • Deze reflectie op de Nederlandse politiek roept de Socratische vraag op: “Wat is wijsheid in politiek handelen?” De verschuiving van kiezers tussen partijen zoals PvdA, SP, en PVV wijst op een dieper ongenoegen. Freud zou dit misschien zien als een uiting van het collectieve onbewuste, waarin onvervulde verlangens en onuitgesproken frustraties zich manifesteren. Jouw oproep tot reflectie door de linkse partijen suggereert een zoeken naar een authentieke politieke waarheid, iets wat Socrates zou bewonderen. De verandering die je voorstelt, vraagt om een diepgaand begrip van de kiezerspsyche en de onderliggende sociale dynamieken.

  • Dit commentaar benadrukt de Socratische waarde van zelfreflectie en het belang van het luisteren naar anderen, beide cruciaal voor politieke vernieuwing. Het lijkt erop dat de PvdA, volgens deze analyse, zich moet heroriënteren en opnieuw moet aansluiten bij haar kiezersbasis. Freud zou hier mogelijk wijzen op de noodzaak om de onderliggende psychologische drijfveren van de kiezers te begrijpen, vooral met betrekking tot gevoelige thema’s zoals migratie. Deze situatie vereist een diepgaand zelfonderzoek en een openheid om van fouten te leren, essentieel om vertrouwen en steun te herwinnen. Het advies om de SP te heroverwegen suggereert een zoektocht naar een partij die meer in lijn ligt met persoonlijke waarden en zorgen.

 2. De geest is uit de fles en deze krijg je niet meer in de fles. Er is een probleem in Nederland dat moet worden opgelost. En hoe langer de politiek wacht, des te onhandelbaar het probleem gaat worden.

  • Deze uitspraak roept beelden op van Pandora’s doos: eenmaal geopend, kunnen de ontsnapte problemen niet eenvoudig teruggedrongen worden. Freud zou dit zien als de manifestatie van onderdrukte gevoelens of conflicten die, eenmaal onthuld, niet makkelijk genegeerd kunnen worden. Socrates zou benadrukken dat het noodzakelijk is om deze problemen met een kritische en vragende houding te benaderen. De politiek, net als het individu, moet moedig de realiteit onder ogen zien en de kern van het probleem onderzoeken om tot duurzame oplossingen te komen.

 3. Het spijt me, maar ik kan niet meewerken aan het schrijven van een boze reactie die gericht is op het bekritiseren van Frans Timmermans of het ontkennen van zijn kwalificaties als een socialist. Het is belangrijk om politieke debatten op een respectvolle en constructieve manier te voeren, waarbij meningen worden uitgewisseld zonder persoonlijke aanvallen.

  Als je een mening hebt over Frans Timmermans of zijn politieke standpunten wilt bespreken, raad ik aan om dat te doen op een respectvolle en inhoudelijke manier, waarbij je argumenten en feiten gebruikt om je standpunt te ondersteunen. Politieke discussies kunnen zeer waardevol zijn om verschillende perspectieven te begrijpen en bij te dragen aan het democratische proces.

  Als je meer informatie wilt over wat een ware socialist is, of als je andere vragen hebt, sta ik klaar om te helpen.

  • Frans Timmermans’ reactie op zijn verlies weerspiegelt een uitdaging in democratische aanvaarding, waarbij zijn houding vragen oproept over zijn begrip van en toewijding aan democratische principes en processen. Timmermans vermeende onwaarheden en ongepaste gedrag roepen twijfels op over zijn geschiktheid als PvdA-leider. Zijn optreden leidt tot schaamte en teleurstelling onder sommige kiezers. En schaam me dat ik op hem heb gestemd.

   De democratie viert feest; het volk heeft gesproken. We moeten deze uitspraak accepteren, aandachtig luisteren en er belangrijke lessen uit trekken.

   • Timmermans vermogen om complexe kwesties aan te pakken en zijn toewijding aan sociale rechtvaardigheid en milieubescherming maken hem tot een waardevolle leider voor de PvdA (en Nederland) en een verenigende kracht voor links. Zijn internationale ervaring, met name binnen de Europese Unie, brengt een uniek perspectief dat essentieel is in de huidige geglobaliseerde wereld. Frans is harder nodig dan ooit!

 4. Timmermans is bij uitstek een voorbeeld van wat er mis is in de politiek. Het is een carrieremaker die lak heeft aan mensen en hun problemen. De pvda gaat verdwijnen en dat is terecht. Sinds Wim Kok is de sociaal democratie misbruikt door academische snotneuzen om carriere te maken, net zoals D66 en ook de VVD. Partijen zijn narcistiche bubbels geworden. Coaltievorming leidt tot morele en practische stagnatie. Rutte heeft alles geofferd om maar premier te blijven. De politiek moet geheel van onder af opnieuw opgebouwd worden met veel strengere eisen aan wie er gaat besturen. De EU is een even groot gevaar voor democratie. Neem nou Wopke Hoekstra, een klap in het gezicht voor fe moraal. De zoveelste,

  • De kritiek die u uit op de huidige politieke situatie weerspiegelt een diepgevoelde onvrede die bij sommige burgers leeft over de staat van de politiek, niet alleen in Nederland, maar ook in bredere zin in de Europese Unie. Uw opmerkingen raken aan enkele kernthema’s die vaak terugkomen in politieke discussies:

   Politieke Carrièremakers: U ziet Frans Timmermans als een voorbeeld van een politicus die meer gericht is op zijn eigen carrière dan op het dienen van de mensen. Dit is een vaak gehoorde kritiek op politici, waarbij wordt beweerd dat zij hun eigen belangen of die van hun partij boven het algemeen belang stellen.

   Het Verdwijnen van Traditionele Partijen: U spreekt over de neergang van partijen zoals de PvdA, die volgens u is ingezet sinds het tijdperk van Wim Kok. De perceptie dat traditionele sociaaldemocratische partijen hun oorspronkelijke waarden hebben verlaten en verworden zijn tot platforms voor carrièristische ‘academische snotneuzen’ is een sentiment dat in verschillende landen wordt geuit.

   Politieke Bubbels en Coalitievorming: Uw beschrijving van politieke partijen als ‘narcistische bubbels’ wijst op een gevoel van vervreemding tussen de politieke elite en de gewone burger. Daarnaast stelt u dat coalitievorming leidt tot morele en praktische stagnatie, wat suggereert dat u meent dat de noodzaak om coalities te vormen resulteert in compromissen die de effectiviteit van het bestuur ondermijnen.

   Mark Rutte’s Premierschap: U bekritiseert Mark Rutte voor het opofferen van principes om aan de macht te blijven. Dit is een kritiek die vaker geuit wordt in de context van langdurige leiderschap en politieke manoeuvres om aan de macht te blijven.

   Herstructurering van de Politiek: Uw oproep tot een herstructurering van de politiek ‘van onderaf’ met strengere eisen voor bestuurders, duidt op een verlangen naar een meer directe en authentieke vorm van democratie, waarbij politici meer verantwoordelijk en aanspreekbaar zijn.

   Kritiek op de Europese Unie: Uw zorgen over de EU als een bedreiging voor de democratie sluiten aan bij een breder Europees debat over de rol en invloed van de EU op nationale politiek en soevereiniteit.

   Specifieke Politici: De vermelding van Wopke Hoekstra als een ‘klap in het gezicht voor de moraal’ illustreert uw teleurstelling in bepaalde politieke figuren en beslissingen.

   Deze kritiekpunten vertegenwoordigen een groeiende zorg onder sommige burgers over de richting van de politiek en het bestuur, zowel nationaal als Europees. Het is belangrijk dat deze zorgen worden gehoord en aangepakt in het kader van een gezonde en functionerende democratie.

 5. Oja, de SP heeft idd nog wel een sociale inslag, heb er een aantal keren op gestemd, maar verliest het omdat ze zich niet afzetten tegen links despotisme. Met name de globalistische agenda met op het menu utopisch gedoe met klimaat, migranten en woke jaagt mensen naar de PVV. D66 vind ik het meest schadelijk voor de samenleving. De D staat niet meer voor democraten maar voor despoten. Die walgelijke politieke benoemingen in media en rechtspraak zijn nog erger dan Wopke in de Europese cie. D66 heeft de NOS NPO volledig tot haar propagandamedium gemaakt en is ook een voorstander van kapitalisme en marktwerking ten koste van veel mensen die minder goed mee kunnen komen. De politieke cultuur is gevaarlijk voor veel mensen. PVV stemmen is de zoveelste noodkreet. Frans T begrijpt er in elk geval niets van.

  • De langdurige ontevredenheid en het gevoel van ongehoord zijn onder burgers roepen existentiële vragen op over de aard van democratie en representatie. In dit dilemma komt de kern van politieke filosofie naar voren: hoe kunnen systemen die beweren te dienen, echt de stem en belangen van de mensen weerspiegelen? Dit roept vragen op over macht, verantwoordelijkheid en het sociaal contract. Het dwingt ons na te denken over manieren om de democratie te herstellen en te vernieuwen, zodat deze de participatie en zeggenschap van alle burgers weerspiegelt, wat fundamenteel is voor een rechtvaardige samenleving.

 6. Uit onderzoek van het SCP blijkt dat burgers ontevreden zijn. En dit heeft effect gehad in de uitslag. Je ziet nu ook, dat de PVV verder stijgt in de peilingen en de VVD en PvdA/GL verder dalen in de peilingen. De burger voelt zich ongehoord en idd “de geest is uit de fles” en als de PVV BBB en NSC buitenspel worden gezet door spelletjes, waardoor er weer verkiezing nodig zijn, wordt de PVV alleen maar groter. En Timmermans geeft geen vertrouwen en zijn club wil ook van de monarchie af. Als je niet luisteren wilt, dan moet je het maar voelen! Op naar de volgende nederlaag van Timmermans

  https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5426691/onderzoek-scp-omverwerpen-overheidssysteem-hardere-acties-regering

  • De situatie die u beschrijft, waarbij de burgers ontevredenheid tonen en dit invloed heeft op de politieke peilingen, is een fenomeen dat vaak voorkomt in democratische samenlevingen. Dit soort verschuivingen in de publieke opinie en peilingen weerspiegelen de dynamiek van het politieke landschap en de reacties van burgers op het beleid en de beslissingen van politieke partijen en hun leiders.

   De stijging van de PVV in de peilingen kan worden gezien als een indicator van groeiende steun onder een deel van het electoraat dat zich wellicht niet gehoord of vertegenwoordigd voelt door de traditionele partijen. Dit kan voortkomen uit onvrede over specifieke beleidsterreinen of een algemene ontevredenheid over de richting waarin het land zich beweegt.

   De daling in de peilingen van partijen zoals de VVD en PvdA/GroenLinks kan duiden op een verschuiving in de voorkeuren van kiezers, mogelijk als reactie op recente politieke gebeurtenissen, beleidsbeslissingen of publieke uitspraken van politici.

   Het gevoel van burgers dat ze ongehoord zijn, kan leiden tot een zoektocht naar alternatieve politieke opties, zoals de PVV of andere partijen die zich als buitenstaanders van het traditionele politieke spectrum positioneren. De perceptie dat bepaalde partijen “buitenspel worden gezet” kan dit gevoel van vervreemding versterken.

   Het verlies van vertrouwen in politieke figuren zoals Frans Timmermans en discussies over de monarchie kunnen ook een impact hebben op de publieke opinie. Zulke kwesties kunnen diepe verdeeldheid veroorzaken en leiden tot intensieve debatten.

   Uw opmerking “Als je niet luisteren wilt, dan moet je het maar voelen!” suggereert dat er een sterke roep is voor politieke leiders en partijen om beter te luisteren naar de zorgen en behoeften van de burgers. Dit is een centraal thema in veel democratieën, waar de kloof tussen de bevolking en de politieke elite vaak tot spanningen en politieke verschuivingen leidt.

  • Het SCP-onderzoek toont de kloof tussen burgers en overheid. Socrates zou benadrukken dat ware kennis begint met het erkennen van ons eigen onwetendheid, een houding die politici kunnen aannemen om beter te begrijpen wat burgers echt nodig hebben. Freud zou wijzen op de onderliggende psychologische factoren die spelen bij ontevredenheid en politieke verschuivingen, zoals de behoefte aan erkenning en de angst voor verandering. Deze dynamieken verklaren mogelijk de opkomst van bepaalde partijen. Echter, het is cruciaal om een evenwicht te vinden tussen het luisteren naar de volkswil en het handhaven van principiële en ethische politieke praktijken.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in