Speusippus Grieks Filosoof: De Opvolger van Plato

0
Speusippus Grieks Filosoof: De Opvolger van Plato
Speusippus Grieks Filosoof: De Opvolger van Plato

Speusippus, een eminent figuur in de klassieke Griekse filosofie, heeft een blijvende invloed gehad op het denken van zijn tijd en de eeuwen daarna. Als opvolger van Plato aan het hoofd van de Academie van Athene, droeg hij bij aan de verdere ontwikkeling van het platonisme en introduceerde nieuwe ideeën die tot op de dag van vandaag relevant zijn. In dit artikel duiken we dieper in op het leven, de filosofie en de nalatenschap van Speusippus.

Het Leven van Speusippus

Speusippus werd geboren in een tijd van intellectuele bloei in Athene. Zijn oom, Plato, was reeds een vooraanstaand filosoof en stichter van de beroemde Academie. Speusippus werd sterk beïnvloed door de ideeën en methoden van zijn oom en bracht veel tijd door in de Academie, waar hij zijn eigen filosofische inzichten ontwikkelde en deelnam aan levendige discussies.

Na de dood van Plato in 347 v.Chr. werd Speusippus de tweede hoofd van de Academie. Onder zijn leiding bloeide de school verder op en trok het vele leerlingen aan, die werden aangetrokken door zijn diepgaande kennis en heldere onderwijsstijl. Speusippus stierf in 339 v.Chr., maar zijn nalatenschap leeft voort in de annalen van de filosofie.

Na zijn dood werd hij opgevolgd door Xenocrates als het hoofd van de Academie. Xenocrates was een belangrijke figuur in de filosofie van het oude Griekenland en zette de tradities van de Academie voort na de periode van Speusippus.

De Filosofie van Speusippus

 1. Metafysica en Ontologie Speusippus zette de metafysische en ontologische ideeën van Plato voort, met een focus op de aard van het Zijn en de Realiteit. Hij introduceerde echter ook nieuwe concepten, zoals de doctrine van de “menging” (krasis), waarin hij stelde dat de werkelijkheid het resultaat was van de vermenging van tegengestelde principes, zoals het Ene en het Veel.
 2. Ethiek en Deugd Net als Plato hechtte Speusippus veel waarde aan ethiek en deugd. Hij geloofde dat de hoogste vorm van goedheid lag in het streven naar intellectuele en morele perfectie. Zijn ethische leer legde de nadruk op het belang van matigheid, rechtvaardigheid en wijsheid als middelen om een ​​goed leven te leiden.
 3. Epistemologie Op het gebied van kennis en epistemologie deelde Speusippus veel van Plato’s opvattingen. Hij geloofde in het bestaan van universele ideeën en dat ware kennis alleen kon worden verkregen door middel van intellectuele reflectie en dialoog. Zijn epistemologische standpunten vormden een integraal onderdeel van zijn bredere metafysische en ethische overtuigingen.

Unieke Leerstellingen

 1. Kennis en Verschillen: Speusippus benadrukte het belang van het begrijpen van de verschillen tussen dingen als een voorwaarde voor ware kennis. Hij geloofde dat het onmogelijk was om voldoende kennis van iets te hebben zonder alle verschillen te kennen die dat iets onderscheiden van alle andere zaken. Deze nadruk op het begrijpen van diversiteit en onderscheid droeg bij aan zijn epistemologische theorieën en benadering van kennisverwerving.
 2. Zintuiglijke Waarneming: In tegenstelling tot Plato, die de nadruk legde op intellectuele introspectie en rationaliteit als middelen om waarheid te bereiken, erkende Speusippus de waarde van zintuiglijke waarneming als een bron van kennis. Hij geloofde dat directe ervaring en observatie van de fysieke wereld essentieel waren voor het verwerven van inzicht en begrip.

Afwijkingen van Plato’s Leer

 1. Ideëenleer: Een van de meest opvallende afwijkingen van Speusippus van Plato’s filosofie was zijn afwijzing van de ideeënleer. Waar Plato geloofde dat de werkelijkheid werd gekenmerkt door abstracte ideeën of vormen, betoogde Speusippus dat dergelijke ideeën niet noodzakelijk waren om de wereld te begrijpen. Hij legde minder nadruk op het bestaan ​​van een transcendente wereld van vormen en richtte zich meer op de empirische waarneming van de fysieke wereld.
 2. Het Goede: Terwijl Plato het “Goede” gelijkstelde met het ultieme beginsel dat de basis vormde voor alle andere ideeën, zag Speusippus het goede slechts als van secundair belang. Hij erkende het belang van ethiek en deugd, maar beschouwde het goede niet als het hoogste principe dat alles doordringt. Deze afwijking van Plato’s leer markeert een significant verschil in hun metafysische opvattingen en ethische prioriteiten.

Nalatenschap en Invloed

Speusippus’ filosofische ideeën en methoden hadden een blijvende invloed op de ontwikkeling van de westerse filosofie. Zijn werk droeg bij aan de verdere verfijning van het platonisme en diende als inspiratiebron voor latere denkers, waaronder Aristoteles en de neoplatonisten. Zijn nadruk op de eenheid van deugd en kennis, evenals zijn metafysische speculaties, hebben geleid tot vruchtbare discussies en interpretaties door de eeuwen heen.

Conclusie

Speusippus blijft een intrigerende figuur binnen de geschiedenis van de filosofie, wiens ideeën en inzichten nog steeds relevant zijn voor hedendaagse discussies. Zijn bijdragen aan de metafysica, ethiek en epistemologie hebben een blijvende stempel gedrukt op het platonisme en de bredere filosofische traditie. Door zijn werk voortdurend te bestuderen en te analyseren, kunnen we blijven profiteren van zijn diepgaande denken en zijn zoektocht naar waarheid en wijsheid.

Bronnen en meer informatie

 • Dillon, John M. “Speusippus of Athens: A Critical Study with a Collection of the Related Texts and Commentary.” (1978).
 • Ferguson, John. “Plato and Speusippus on the crasis: a critique of Speusippean doctrine.” The Journal of Hellenic Studies 77 (1957): 35-45.
 • Guthrie, W. K. C. “A History of Greek Philosophy: Volume 4, Plato: The Man and His Dialogues: Earlier Period.” (1975).
 • Taylor, Alfred E. Plato: The Man and His Work. Courier Corporation, 2001.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in