Richard Rorty: Postmodernisme en Pragmatisme in de Filosofie

0
Richard Rorty: Postmodernisme en Pragmatisme in de Filosofie
Richard Rorty: Postmodernisme en Pragmatisme in de Filosofie

Richard Rorty (1931-2007) was een invloedrijke Amerikaanse filosoof die bekend stond om zijn bijdragen aan zowel het postmodernisme als het pragmatisme. Zijn ideeën hebben een diepgaande invloed gehad op het filosofische landschap van de 20e eeuw en blijven relevant in de 21e eeuw. In dit artikel verkennen we het leven en de filosofie van Richard Rorty, zijn belangrijkste ideeën en zijn blijvende impact op het denken over taal, waarheid en kennis.

Het Leven van Richard Rorty

Richard McKay Rorty werd geboren op 4 oktober 1931 in New York City, Verenigde Staten. Hij studeerde aan de Universiteit van Chicago en behaalde zijn doctoraat aan de Yale Universiteit onder begeleiding van Willard Van Orman Quine, een invloedrijke filosoof. Rorty doceerde aan verschillende vooraanstaande universiteiten, waaronder Princeton, de Universiteit van Virginia en Stanford. Gedurende zijn carrière schreef hij talloze boeken en artikelen, waarin hij zijn unieke filosofische perspectief ontwikkelde.

Het Pragmatisme van Richard Rorty

Een van de kernaspecten van Rorty’s filosofie is zijn pragmatistische benadering. Hij wordt vaak geassocieerd met het neopragmatisme, dat voortbouwt op het werk van klassieke pragmatisten zoals William James en John Dewey. Rorty stelde dat filosofie niet moet proberen om een ultieme waarheid te ontdekken, maar eerder moet dienen als een hulpmiddel om praktische problemen op te lossen.

Rorty’s pragmatisme benadrukt de idee dat waarheid contextafhankelijk is en verschilt van gemeenschap tot gemeenschap. Hij betoogde dat er geen objectieve, universele waarheid is, maar eerder verschillende waarheden die geschikt zijn voor verschillende situaties. Deze opvatting leidde tot zijn beroemde uitspraak dat “waarheid een kwestie van geloof is”.

Grenzeloze hoop

Rorty pleit voor wat filosoof Nick Gall karakteriseert als een “grenzeloze hoop” of een soort “melancholisch meliorisme”. Volgens deze visie vervangt Rorty grondslaggerichte hoop op zekerheid door die van voortdurende groei en constante verandering, wat volgens hem mogelijkheden biedt om gesprekken en hoop in nieuwe richtingen te sturen die we momenteel niet kunnen voorstellen.

Rorty articuleert deze grenzeloze hoop in zijn boek “Consequences of Pragmatism” uit 1982, waarin hij zijn kader van groothandelshoop versus detailhandelshoop toepast. Hierin zegt hij: “Laat me samenvatten door een derde en laatste karakterisering van pragmatisme aan te bieden: Het is de leer dat er geen beperkingen zijn aan onderzoek, behalve gespreksbeperkingen – geen groothandelsbeperkingen die zijn afgeleid van de aard van de objecten, of van de geest, of van taal, maar alleen die detailhandelsbeperkingen die worden geleverd door de opmerkingen van onze mede-onderzoekers.

Postmodernisme en Ironie

Rorty was ook een belangrijke figuur in het postmodernisme, een filosofische beweging die het idee van een absolute waarheid in twijfel trekt en de nadruk legt op de rol van taal en cultuur in het vormgeven van ons begrip van de wereld. Hij beweerde dat de waarheid een product is van onze taalspelen en sociale overtuigingen, en dat er geen externe referentiepunten zijn om waarheid vast te stellen.

Een ander kenmerk van Rorty’s werk is zijn nadruk op ironie. Hij betoogde dat we moeten leren om ironie te omarmen en te accepteren dat ons begrip van de waarheid altijd voorlopig en voorbijgaand is. Ironie stelt ons in staat om afstand te nemen van dogmatische overtuigingen en open te staan voor nieuwe perspectieven.

Taal en Filosofie

Richard Rorty’s opvattingen over taal waren cruciaal voor zijn filosofie en vormden een kernaspect van zijn pragmatistische benadering. Hij betoogde dat taal niet alleen een instrument is om onze gedachten en overtuigingen uit te drukken, maar ook de lens waardoor we de wereld waarnemen. Voor Rorty was taal niet louter een passieve beschrijvende tool, maar eerder een actieve kracht die ons begrip van de werkelijkheid vormgeeft.

Rorty benadrukte dat filosofen deel uitmaken van taalgemeenschappen en dat hun filosofische uitspraken en ideeën beïnvloed worden door de taal die ze gebruiken en de context waarin ze opereren. Hij betoogde dat filosofie niet moet streven naar het ontdekken van een absolute waarheid, maar eerder moet worden begrepen als een voortdurende conversatie binnen een taalgemeenschap.

Deze opvatting benadrukte de rol van taal in het construeren van kennis en betekenis, en het bracht Rorty tot de conclusie dat het noodzakelijk is om kritisch na te denken over de manier waarop taal onze perceptie van de wereld beïnvloedt. Zijn werk op het gebied van taal en filosofie heeft geleid tot diepgaande discussies over de relatie tussen taal, waarheid en onze waarneming van de werkelijkheid.

Mensenrechten

Rorty’s opvatting van mensenrechten is gebaseerd op het begrip sentimentaliteit. Hij beweerde dat door de geschiedenis heen mensen verschillende manieren hebben bedacht om bepaalde groepen individuen als onmenselijk of submenselijk te beschouwen. Volgens hem zal denken in rationalistische (grondslaggerichte) termen dit probleem niet oplossen. Rorty pleitte voor de ontwikkeling van een cultuur van mondiale mensenrechten om schendingen te voorkomen door middel van een sentimentele opvoeding. Hij betoogde dat we een gevoel van empathie moeten creëren of anderen empathie moeten aanleren om het lijden van anderen te begrijpen.

Belangrijkste werken

Richard Rorty zijn talloze werken omvatte die de loop van de filosofie en andere disciplines hebben beïnvloed. Enkele van zijn belangrijkste werken zijn:

 1. “Philosophy and the Mirror of Nature” (1979): Dit boek wordt vaak beschouwd als Rorty’s meesterwerk. Hierin bekritiseert hij het idee van een “spiegel van de natuur,” waarin taal een getrouwe weergave van de werkelijkheid zou zijn. Hij betoogt dat filosofie moet worden bevrijd van deze illusie en moet erkennen dat taal een instrument is dat we gebruiken om onze ervaringen en overtuigingen uit te drukken.
 2. “Contingency, Irony, and Solidarity” (1989): In dit werk onderzoekt Rorty het idee van waarheid als contingent en ironisch. Hij stelt dat waarheid en moraal geen objectieve, onveranderlijke kenmerken van de wereld zijn, maar eerder constructies die evolueren met de tijd en de cultuur. Hij pleit voor een vorm van solidariteit die gebaseerd is op gedeelde waarden en overtuigingen.
 3. “Achieving Our Country” (1998): In dit boek gaat Rorty dieper in op politieke kwesties en de rol van intellectuelen in de samenleving. Hij betoogt dat intellectuelen moeten streven naar een meer verenigde en inclusieve natie, gebaseerd op pragmatische idealen, in plaats van vast te houden aan abstracte en dogmatische overtuigingen.
 4. “Truth and Progress” (1998): Hier bespreekt Rorty de relatie tussen waarheid en vooruitgang. Hij betoogt dat het streven naar waarheid moet worden begrepen in termen van menselijke vooruitgang en verbetering van het leven, in plaats van als een zoektocht naar absolute en objectieve waarheid.
 5. “Philosophical Papers” (1991): Dit is een verzameling van Rorty’s belangrijkste essays en artikelen, waarin zijn ideeën over taal, waarheid, en pragmatisme worden uitgediept.

De werken van Richard Rorty hebben een blijvende invloed gehad op de filosofie, literatuur, politieke theorie en andere vakgebieden. Ze hebben discussies aangewakkerd over onderwerpen als de aard van waarheid, de rol van taal, en de betekenis van solidariteit in een steeds veranderende wereld. Rorty’s ideeën blijven relevant en inspirerend voor hedendaagse denkers en academici.

Kritiek en Invloed

Richard Rorty’s ideeën waren niet zonder controverse en kritiek. Sommige filosofen bekritiseerden zijn pragmatisme en postmodernisme als zijnde te sceptisch over het idee van objectieve waarheid. Anderen vonden zijn nadruk op ironie en het afwijzen van metafysische vragen onbevredigend.

Desalniettemin heeft Rorty een blijvende invloed gehad op de filosofie en andere disciplines. Zijn werk heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van het postmodernisme en het pragmatisme als belangrijke stromingen binnen de filosofie. Zijn ideeën hebben ook invloed gehad op gebieden zoals literatuur, politieke theorie en sociale wetenschappen.

Conclusie

Richard Rorty was een filosoof die bekend stond om zijn bijdragen aan het pragmatisme en het postmodernisme. Zijn nadruk op de contextuele aard van waarheid, de rol van taal in ons begrip van de wereld en de acceptatie van ironie hebben het filosofische denken verrijkt en uitgedaagd. Hoewel zijn ideeën niet zonder kritiek waren, heeft Rorty een blijvende impact gehad op de filosofie en blijft zijn werk relevant voor hedendaagse discussies over kennis, waarheid en betekenis.

Bronnen en meer informatie

 1. Rorty, Richard. “Philosophy and the Mirror of Nature.” Princeton University Press, 1979.
 2. Rorty, Richard. “Contingency, Irony, and Solidarity.” Cambridge University Press, 1989.
 3. Brandom, Robert. “Rorty and His Critics.” Blackwell Publishing, 2000.
 4. Richard Rorty – Wikipedia
 5. Putnam, Hilary. “Pragmatism: An Open Question.” Blackwell Publishing, 1995.
 6. Afbeelding: Rortiana, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in