Jeremy Bentham: De Utilitaristische Filosoof van Het Geluk

0
Jeremy Bentham: De Utilitaristische Filosoof van Het Geluk
Jeremy Bentham: De Utilitaristische Filosoof van Het Geluk

Jeremy Bentham was een invloedrijke Britse filosoof, rechtsgeleerde en sociaal hervormer uit de 18e eeuw. Hij is het meest bekend om zijn bijdragen aan de filosofie van het utilitarisme, waarbij hij het principe van “het grootste geluk voor het grootste aantal” als leidraad gebruikte. In dit artikel zullen we Jeremy Bentham verkennen, zijn leven, zijn ideeën over utilitarisme en zijn blijvende invloed op de moderne ethiek.

Het Leven van Jeremy Bentham

Vroege Jaren

Jeremy Bentham werd geboren op 15 februari 1748 in Londen, Engeland. Hij kwam uit een welgestelde familie en toonde al op jonge leeftijd een opmerkelijke intelligentie. Hij studeerde aan de Universiteit van Oxford, waar hij zich verdiepte in klassieke talen en filosofie.

Juridische Carrière

Bentham studeerde rechten en begon zijn carrière als advocaat, maar al snel begon hij zijn stempel te drukken op het juridische denken van zijn tijd. Hij pleitte voor hervormingen in het Engelse rechtssysteem en streefde naar meer transparantie, gelijkheid en rationaliteit in de wetgeving.

Utilitarisme: Het Grootste Geluk voor Het Grootste Aantal

Het meest opvallende aspect van Jeremy Bentham’s filosofie is zijn ontwikkeling van het utilitarisme, een ethische theorie die tot op de dag van vandaag relevant is. Hier zijn de belangrijkste principes van het utilitarisme zoals uiteengezet door Bentham:

Het Principe van Nut

Bentham betoogde dat de morele waarde van een handeling wordt bepaald door de mate waarin het bijdraagt aan het algemene welzijn en geluk. Hij stelde dat we moeten streven naar handelingen die het grootste nut of geluk opleveren voor het grootste aantal mensen.

Het Hedonistische Calculus

Om te bepalen welke handelingen het meeste geluk opleveren, ontwikkelde Bentham een “hedonistische calculus.” Hierbij worden factoren zoals intensiteit, duur, zekerheid, nabijheid, vruchtbaarheid en zuiverheid van genot afgewogen. Het doel was om een objectieve manier te vinden om te bepalen wat het meeste geluk oplevert.

Universeel Toepasbaar

Het utilitarisme, zoals geformuleerd door Bentham, is een universele ethische theorie die van toepassing is op alle situaties en alle mensen. Het stelt dat de belangen van ieder individu evenveel tellen en dat geen enkel individu bevoorrecht is boven anderen.

Invloed en Kritiek

Invloed op Hervormingen

Jeremy Bentham’s utilitarisme had een diepgaande invloed op verschillende aspecten van de samenleving, met name op het gebied van wetgeving en politiek. Zijn pleidooi voor gelijkheid voor de wet en de rechten van minderheden droeg bij aan hervormingen in het Engelse rechtssysteem en het politieke denken van zijn tijd.

Kritiek op Utilitarisme

Hoewel het utilitarisme veel lof heeft ontvangen, heeft het ook de nodige kritiek gekregen. Critici hebben beweerd dat het utilitarisme te veel nadruk legt op kwantificeerbaar geluk en dat het soms leidt tot morele dilemma’s waarbij het welzijn van enkelen wordt opgeofferd voor het welzijn van velen.

De Blijvende Relevantie van Jeremy Bentham

Hoewel Jeremy Bentham in 1832 overleed, blijven zijn ideeën en invloed op de moderne ethiek en politieke filosofie voortleven. Hier zijn enkele manieren waarop zijn werk vandaag de dag nog steeds relevant is:

Ethische Overwegingen

Het utilitarisme heeft geleid tot voortdurende debatten over ethische kwesties zoals dierenrechten, milieu-ethiek en gezondheidszorg. Het idee van het maximaliseren van geluk is nog steeds van invloed op moderne ethische discussies.

Politieke Hervormingen

Bentham’s pleidooi voor transparantie, rationaliteit en gelijke behandeling voor de wet heeft invloed gehad op moderne hervormingen in het rechtssysteem en het bestuur.

Economie en Besluitvorming

De principes van utilitarisme zijn ook relevant in economie en besluitvorming, waarbij beleidsmakers vaak proberen de kosten en baten van verschillende beleidsmaatregelen af te wegen om het algemene welzijn te maximaliseren.

Literatuur

Jeremy Bentham heeft een uitgebreide hoeveelheid literatuur geschreven over een breed scala aan onderwerpen, waaronder ethiek, politieke filosofie, rechten, rechtssystemen, gevangenishervorming en economie. Hier zijn enkele van zijn meest bekende werken:

 1. An Introduction to the Principles of Morals and Legislation (1789) – In dit boek legt Bentham zijn ethische theorie van het utilitarisme uit en onderzoekt hij de fundamenten van morele filosofie.
 2. “The Panopticon” (1787) – Dit werk gaat over het concept van het panopticon, een model voor gevangenisarchitectuur en -beheer dat gericht is op maximale surveillance en controle van gevangenen.
 3. “A Fragment on Government” (1776) – In dit werk bespreekt Bentham zijn politieke filosofie en pleit hij voor de beperking van overheidsmacht en voor representatieve democratie.
 4. “Theory of Fictions” (1811) – Hierin onderzoekt Bentham de aard van ficties en abstraheringen in het recht en de taal.
 5. “Of Laws in General” (c. 1802) – Dit ongepubliceerde werk behandelt het concept van wetten en de rol ervan in de samenleving.
 6. “Of the Limits of the Penal Branch of Jurisprudence” (c. 1802) – Dit werk onderzoekt het strafrecht en de beperkingen van strafwetgeving.
 7. “Chrestomathia” (1816) – Hierin bespreekt Bentham onderwijsmethoden en curriculumhervormingen.
 8. “Rationale of Judicial Evidence” (1827) – In dit werk analyseert Bentham de principes van bewijsrecht en rechtssystemen.
 9. “Deontology, or, The Science of Morality” (c. 1834) – Postuum gepubliceerd, dit werk behandelt ethische kwesties en moraliteit.

Dit zijn slechts enkele van de belangrijkste werken van Jeremy Bentham. Zijn uitgebreide literaire nalatenschap heeft een blijvende invloed gehad op de filosofie, het recht en de sociale wetenschappen, en zijn ideeën blijven relevant en bestudeerd in de moderne tijd.

Conclusie

Jeremy Bentham was een invloedrijke filosoof, jurist en sociaal hervormer wiens bijdragen aan het utilitarisme en het rechtssysteem een blijvende erfenis hebben nagelaten. Zijn principe van “het grootste geluk voor het grootste aantal” blijft een belangrijk referentiepunt in ethische debatten en zijn pleidooi voor gelijke behandeling voor de wet en transparantie heeft bijgedragen aan positieve veranderingen in de samenleving. Als een van de belangrijkste denkers van zijn tijd heeft Jeremy Bentham zijn stempel gedrukt op de geschiedenis van de filosofie en blijft hij relevant voor de huidige generaties die streven naar een rechtvaardige en welvarende samenleving.

Bronnen en meer informatie

 • Bentham, Jeremy. “An Introduction to the Principles of Morals and Legislation.”
 • Schofield, Philip. “Utility and Rules of Morality: The Philosophical Writings of Jeremy Bentham.” Oxford University Press, 2009.
 • Rosen, Frederick. “Classical Utilitarianism from Hume to Mill.” Routledge, 2003.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in