Epistemologie: Een Verkenning van Kennis

0
Epistemologie: Een Verkenning van Kennis
Epistemologie: Een Verkenning van Kennis

Epistemologie is de filosofische tak die zich richt op het begrijpen van kennis. Het gaat niet alleen om wat we weten, maar ook om hoe we weten wat we weten. Epistemologie onderzoekt de aard, de oorsprong, de reikwijdte en de validiteit van kennisclaims. Dit artikel verkent de basisprincipes van de epistemologie en verkent enkele belangrijke debatten en kwesties binnen deze tak van de filosofie.

Wat is Kennis?

Voordat we het hebben over epistemologie, is het belangrijk om te begrijpen wat we bedoelen met kennis. In het dagelijks taalgebruik verwijst kennis naar informatie die we hebben over iets. We kunnen bijvoorbeeld zeggen dat we weten hoe we moeten koken, of dat we weten dat de zon opkomt in het oosten en ondergaat in het westen. In de epistemologie is kennis echter een meer specifieke term met een striktere definitie.

Een veelgebruikte definitie van kennis is de Justified True Belief (JTB) definitie. Volgens deze definitie is kennis een overtuiging die waar is en die gerechtvaardigd is door redenen of argumenten. Met andere woorden, om te zeggen dat we iets weten, moeten we:

 1. Geloven dat het waar is.
 2. Een redelijke rechtvaardiging hebben voor die overtuiging.
 3. Die overtuiging moet ook daadwerkelijk waar zijn.

Dit kan worden gezien als een drieledige test. Als we niet aan al deze drie criteria voldoen, kunnen we niet zeggen dat we kennis hebben.

Bronnen van Kennis

Epistemologie onderzoekt ook de bronnen van kennis. Er zijn verschillende manieren waarop we kennis kunnen opdoen:

 1. Zintuiglijke ervaring: We verkrijgen veel van onze kennis via onze zintuigen. We leren bijvoorbeeld over de wereld om ons heen door te kijken, te luisteren, te proeven, te ruiken en te voelen.
 2. Redenering: We kunnen ook kennis opdoen door middel van redenering en logica. We kunnen bijvoorbeeld nieuwe kennis verkrijgen door bestaande kennis te combineren of door het uitvoeren van wiskundige berekeningen.
 3. Getuigenis: We kunnen kennis verkrijgen door wat anderen ons vertellen. We kunnen bijvoorbeeld leren over geschiedenis door middel van boeken of door het horen van verhalen van anderen.
 4. Intuïtie: Soms weten we dingen zonder echt te weten hoe we het weten. Dit wordt intuïtieve kennis genoemd. Bijvoorbeeld, we weten vaak direct of iets waar is of niet.

Debet over Getuigenis

Hoewel het ontvangen van getuigenis een belangrijke bron van kennis is, is er ook kritiek op deze vorm van kennis. Een debat in de epistemologie gaat over de vraag of we redenen nodig hebben om getuigenis te geloven. Het antwoord hierop is niet eenvoudig en er zijn verschillende opvattingen over.

Een argument tegen het idee dat we redenen nodig hebben om getuigenis te geloven, is dat het onpraktisch zou zijn als we altijd redenen zouden moeten hebben om anderen te geloven. Stel bijvoorbeeld dat we moeten reizen naar een ander land en we hebben geen kennis van de taal of de cultuur. In dat geval is het onpraktisch om altijd te twijfelen aan wat de lokale bevolking ons vertelt. We moeten erop vertrouwen dat ze ons juiste informatie geven.

Aan de andere kant stellen critici dat het blindelings accepteren van getuigenis problematisch kan zijn, omdat we niet altijd weten of de getuige betrouwbaar is. Mensen kunnen bijvoorbeeld liegen, vergissen of bevooroordeeld zijn. Het is dus belangrijk om kritisch te zijn en te evalueren of we redenen hebben om de getuige te vertrouwen.

Een oplossing voor dit dilemma is om een tussenpositie in te nemen en te stellen dat we soms redenen nodig hebben om getuigenis te geloven, maar niet altijd. De context en de aard van de informatie bepalen of we redenen nodig hebben om te geloven wat er gezegd wordt.

Kennis en Waarheid

Een ander belangrijk debat binnen de epistemologie gaat over de relatie tussen kennis en waarheid. Zoals we eerder zagen, is een van de criteria voor kennis dat de overtuiging waar moet zijn. Dit leidt tot de vraag of waarheid noodzakelijk is voor kennis.

Sommige filosofen stellen dat waarheid noodzakelijk is voor kennis. Als een overtuiging niet waar is, dan kunnen we niet zeggen dat we kennis hebben. Andere filosofen stellen echter dat waarheid niet noodzakelijk is voor kennis. Ze stellen dat het mogelijk is om een overtuiging te hebben die onjuist is, maar die toch gerechtvaardigd is. Bijvoorbeeld, we kunnen een gelukstreffer hebben met onze overtuiging, zelfs als die niet waar is.

Een ander debat binnen de epistemologie gaat over de vraag of kennis absolute zekerheid vereist. Sommige filosofen stellen dat kennis alleen kan bestaan als we er absoluut zeker van zijn. Anderen stellen echter dat absolute zekerheid een te hoge standaard is en dat we kennis kunnen hebben zonder absoluut zeker te zijn.

Conclusie

Epistemologie is een complexe tak van de filosofie die zich richt op het begrijpen van kennis en hoe we het verkrijgen. Het onderzoekt de bronnen van kennis en de criteria waaraan kennis moet voldoen. Er zijn verschillende debatten en kwesties binnen de epistemologie, zoals de rol van getuigenis in kennis, de relatie tussen kennis en waarheid, en de vereisten voor absolute zekerheid. Door deze debatten te begrijpen, kunnen we een beter begrip krijgen van hoe we kennis verkrijgen en kunnen we onze eigen kennisclaims kritisch evalueren.

Bronnen

 • Audi, R. (2010). Epistemology: A Contemporary Introduction to the Theory of Knowledge. Routledge.
 • BonJour, L. (2010). Epistemology. InThe Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2017 Edition), Edward N. Zalta (ed.), retrieved from https://plato.stanford.edu/archives/win2017/entries/epistemology/.
 • Goldman, A. (1976). Discrimination and Perceptual Knowledge. The Journal of Philosophy, 73(20), 771-791.
 • Kornblith, H. (2002). Knowledge and Its Place in Nature. Oxford University Press.
 • Peacocke, C. (1992). A Study of Concepts. The MIT Press.
 • Sosa, E. (1991). Knowledge in Perspective: Selected Essays in Epistemology. Cambridge University Press.
 • Zagzebski, L. (1999). Virtues of the Mind: An Inquiry into the Nature of Virtue and the Ethical Foundations of Knowledge. Cambridge University Press.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in