Diogenes Laërtius: Het Meesterwerk en de Filosofische Erfenis

0
Diogenes Laërtius: Het Meesterwerk en de Filosofische Erfenis
Diogenes Laërtius: Het Meesterwerk en de Filosofische Erfenis

Diogenes Laërtius, een Griekse filosoof uit de derde eeuw na Christus, staat bekend om zijn uitgebreide werk “Levens en Leer van Beroemde Filosofen.” Dit werk heeft een onschatbare waarde voor het begrijpen van de gedachtegang van filosofen uit de oudheid, en het heeft bijgedragen aan het behoud van hun ideeën en overtuigingen voor latere generaties. In dit artikel zullen we dieper ingaan op het leven van Diogenes Laërtius, zijn relatie tot de filosofie, en zijn meest bekende werk.

Het Leven van Diogenes Laërtius

Diogenes Laërtius werd waarschijnlijk geboren in de derde eeuw na Christus in of nabij Athene, Griekenland. Er is echter weinig bekend over zijn persoonlijke leven en achtergrond. Zelfs zijn naam is niet helemaal zeker, aangezien sommige bronnen hem simpelweg als “Diogenes” noemen. Wat we wel weten, is dat hij zichzelf beschouwde als een discipel van de filosofie, en zijn levenswerk was gewijd aan het verzamelen van informatie over de filosofen van zijn tijd en eerdere periodes.

De Filosofie van Diogenes Laërtius

Diogenes Laërtius staat bekend om zijn werk “Levens en Leer van Beroemde Filosofen,” een biografische en filosofische encyclopedie die bestaat uit tien boeken. Dit werk biedt een overzicht van de levens en leerstellingen van meer dan 70 filosofen, vanaf de pre-Socratische periode tot aan zijn eigen tijd. Het is een waardevolle bron van informatie over de denkers uit de oudheid en hun bijdragen aan de filosofie.

Een van de meest opvallende aspecten van Diogenes Laërtius’ werk is de manier waarop hij de filosofen in categorieën heeft ingedeeld. Hij classificeerde hen op basis van hun filosofische stroming, zoals de presocratische filosofen, sofisten, cynici, epicuristen, stoïcijnen en meer. Dit hielp lezers om een duidelijk beeld te krijgen van de verschillende scholen van de Griekse filosofie en hun respectievelijke opvattingen.

Enkele van de meest opvallende filosofen die in zijn werk worden behandeld:

 1. Thales van Milete
 2. Heraclitus van Efese
 3. Parmenides van Elea
 4. Anaxagoras
 5. Socrates
 6. Plato
 7. Aristotle
 8. Diogenes van Sinope
 9. Epicurus
 10. Zeno van Citium (de stichter van het stoïcisme)
 11. Pyrrho van Elis (de stichter van het pyrronisme)
 12. Democritus
 13. Protagoras
 14. Antisthenes (een leerling van Socrates en de stichter van het cynicisme)
 15. Aristippus (een leerling van Socrates en grondlegger van het hedonisme)
 16. Cleanthes (een stoïcijnse filosoof)
 17. Chrysippus (een stoïcijnse filosoof)
 18. Heraclides Ponticus (een discipel van Plato)
 19. Xenophon (een leerling van Socrates en historicus)

Dit is slechts een selectie van de filosofen die in het werk van Diogenes Laërtius worden behandeld. Zijn werk bestrijkt een breed scala aan filosofische scholen en denkers, en het biedt gedetailleerde informatie over hun levens, leerstellingen en bijdragen aan de filosofie.

De Cynische Filosofie van Diogenes van Sinope

Hoewel Diogenes Laërtius vooral bekend is als een historicus van de filosofie, had hij ook een diepe interesse in de cynische filosofie, die zijn naam ontleent aan de beroemde cynicus Diogenes van Sinope. Diogenes van Sinope was een filosoof uit de 4e eeuw voor Christus en staat bekend om zijn radicale levensstijl en zijn afwijzing van materiële rijkdom en comfort.

De cynische filosofie benadrukte eenvoud en zelfvoorziening als de hoogste deugden. Diogenes van Sinope leefde als een zwerver en sliep in een ton om de wereldse begeerten te vermijden. Hij bekritiseerde de samenleving en de waarden van zijn tijd en pleitte voor een terugkeer naar een meer natuurlijke en authentieke manier van leven.

Diogenes Laërtius besteedde aanzienlijke aandacht aan Diogenes van Sinope en de cynische filosofie in zijn werk. Hij beschreef de levensstijl, overtuigingen en anekdotes van deze filosoof in detail, waardoor hij een waardevolle bron is voor het begrijpen van de cynische filosofie en zijn invloed op latere denkers.

De Betekenis van Diogenes Laërtius’ Werk

Het werk van Diogenes Laërtius heeft een blijvende invloed gehad op de studie van de filosofie en de geschiedenis van de filosofie. Zijn encyclopedische benadering van het documenteren van filosofische denkers en stromingen heeft geleid tot een beter begrip van de ontwikkeling van het filosofische denken in de oudheid.

Dit werk is van onschatbare waarde voor moderne filosofen, historici en studenten van de filosofie, omdat het een overzicht biedt van de diverse opvattingen en ideeën die hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van de westerse filosofie. Het stelt ons in staat om de evolutie van het denken en de verschillende scholen van filosofie te traceren, van de vroege presocratische filosofen tot de stoïcijnen en epicuristen.

Conclusie

Diogenes Laërtius, hoewel hij zelf geen invloedrijke filosoof was, heeft een onschatbare bijdrage geleverd aan de geschiedenis van de filosofie door zijn werk “Levens en Leer van Beroemde Filosofen.” Zijn encyclopedische benadering heeft ons in staat gesteld om een dieper begrip te krijgen van de denkers en stromingen die de filosofische traditie hebben gevormd. Zijn focus op de cynische filosofie, met name Diogenes van Sinope, heeft bijgedragen aan ons begrip van de zoektocht naar eenvoud en waarheid in de oudheid.

Diogenes Laërtius mag dan wel een mysterieuze figuur uit de geschiedenis zijn, maar zijn nalatenschap leeft voort in de studie van de filosofie en de waardering voor de rijkdom aan ideeën die onze voorouders hebben nagelaten.

Bronnen en meer informatie

 1. Laërtius, Diogenes. “Levens en Leer van Beroemde Filosofen.” Vertaald door Pamela Mensch, Oxford University Press, 2018.
 2. Navia, Luis E. “Diogenes of Sinope: The Man in the Tub.” Greenwood Press, 1998.
 3. Warren, James. “The Presocratic Philosophers.” Cambridge University Press, 2009.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in