De Filosofie van Zorgethiek: Het Begrijpen van Menselijke Waardigheid

0
De Filosofie van Zorgethiek: Het Begrijpen van Menselijke Waardigheid
De Filosofie van Zorgethiek: Het Begrijpen van Menselijke Waardigheid

Zorgethiek is een opkomende subdiscipline in de filosofie, die zich richt op de ethische, politieke en sociale implicaties van zorg. In tegenstelling tot de traditionele ethiek, die zich vaak concentreert op individuele rechten en plichten, concentreert de zorgethiek zich op relaties en verantwoordelijkheden binnen een gemeenschap (1).

De Geschiedenis van de Zorgethiek

Het begrip zorgethiek is relatief nieuw en is ontstaan in de late 20e eeuw. In haar boek “In a Different Voice” (1982), pleit de Amerikaanse psychologe Carol Gilligan voor een meer relationele ethiek, die de nadruk legt op zorg, empathie en mededogen (2).

De Britse filosofe en feministische ethicus Joan Tronto vervolgde deze gedachtegang in haar werk “Moral Boundaries: A Political Argument for an Ethic of Care” (1993). Hierin stelde ze dat de traditionele ethiek de zorgrelaties tussen mensen negeert, wat leidt tot onderdrukking en ongelijkheid (3).

De Fundamenten van de Zorgethiek

De kern van de zorgethiek is het idee dat zorg een fundamenteel aspect is van menselijke relaties en gemeenschappen. Dit idee heeft vier belangrijke componenten:

 1. Attentiveness: Het vermogen om de zorgbehoeften van anderen te herkennen.
 2. Responsibility: Het nemen van actie om aan deze zorgbehoeften te voldoen.
 3. Competence: Het vermogen om zorg op een effectieve en respectvolle manier te verlenen.
 4. Reciprocity: Het wederzijdse respect en de wederkerigheid die inherent zijn aan zorgrelaties (4).

Zorgethiek in de Praktijk

De zorgethiek is niet alleen een theoretisch kader; het heeft ook praktische implicaties. In de gezondheidszorg bijvoorbeeld, betekent zorgethiek dat zorgverleners aandacht moeten hebben voor de unieke zorgbehoeften van elke patiënt, en dat zij deze zorg moeten verlenen op een manier die de waardigheid en autonomie van de patiënt respecteert (5).

In de politiek zou een zorgethische benadering kunnen leiden tot beleid dat prioriteit geeft aan de zorg voor kwetsbare gemeenschappen, zoals ouderen, kinderen en mensen met een beperking (6).

De Kritieken op Zorgethiek

Hoewel zorgethiek wordt geprezen voor haar relationele focus en nadruk op verantwoordelijkheden, is er ook kritiek op deze benadering. Sommigen beweren dat zorgethiek niet genoeg nadruk legt op individuele autonomie en rechten. Anderen zijn van mening dat het de zorgtaken onnodig romantiseert, wat kan leiden tot uitbuiting en overbelasting van zorgverleners (7).

Het is ook belangrijk om te vermelden dat zorgethiek niet probeert de traditionele ethiek te vervangen. In plaats daarvan biedt het een aanvullend perspectief dat kan helpen bij het identificeren van ethische kwesties die mogelijk over het hoofd worden gezien in een puur individualistische ethische benadering (8).

Toekomst van Zorgethiek

In de toekomst kan de filosofie van zorgethiek een steeds grotere rol spelen in de manier waarop we ethische problemen in diverse velden aanpakken, zoals gezondheidszorg, onderwijs, politiek, en milieu. Het kan ons ook helpen bij het herformuleren van onze benaderingen van sociale rechtvaardigheid, mensenrechten en wereldwijde verantwoordelijkheden, met een focus op onderlinge afhankelijkheid en zorg voor elkaar (9).

Conclusie

De filosofie van de zorgethiek biedt een uniek perspectief op ethiek, politiek en samenleving. Door de nadruk te leggen op relaties en verantwoordelijkheden, in plaats van op individuele rechten en plichten, biedt de zorgethiek een meer inclusieve en holistische benadering van ethiek.

Bronnen

 1. Held, Virginia. “The Ethics of Care: Personal, Political, and Global.” Oxford University Press, 2006.
 2. Gilligan, Carol. “In a Different Voice: Psychological Theory and Women’s Development.” Harvard University Press, 1982.
 3. Tronto, Joan. “Moral Boundaries: A Political Argument for an Ethic of Care.” Routledge, 1993.
 4. Fisher, Berenice and Joan Tronto. “Toward a Feminist Theory of Caring.” In “Circles of Care: Work and Identity in Women’s Lives.” State University of New York Press, 1990.
 5. Hamington, Maurice. “Embodied Care: Jane Addams, Maurice Merleau-Ponty, and Feminist Ethics.” University of Illinois Press, 2004.
 6. Sevenhuijsen, Selma. “Citizenship and the Ethics of Care: Feminist Considerations on Justice, Morality and Politics.” Routledge, 1998.
 7. Ruddick, Sara. “Maternal Thinking: Toward a Politics of Peace.” Beacon Press, 1989.
 8. Engster, Daniel. “The Heart of Justice: Care Ethics and Political Theory.” Oxford University Press, 2007.
 9. Robinson, Fiona. “Globalizing Care: Ethics, Feminist Theory, and International Relations.” Westview Press, 1999.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in