Home Zorgethiek

Zorgethiek

Zorgethiek is een ethische stroming die zorg en intermenselijke relaties centraal stelt. In plaats van te focussen op regels, principes of plichten, benadrukt zorgethiek de waarde van empathie, responsiviteit en de context van relaties. Het erkent de afhankelijkheid en kwetsbaarheid van mensen en ziet zorg als een fundamenteel menselijke activiteit. Zorgethiek bevraagt traditionele ethische modellen en biedt een alternatieve benadering voor morele dilemma’s in de zorgpraktijk.

Laatste Filosofische berichten

Feitelijkheid en geldigheid: Jürgen Habermas’ sociale theorie

0
Jürgen Habermas, een van de meest invloedrijke hedendaagse filosofen, heeft met zijn werk "Faktizität und Geltung" (1992) een belangrijke bijdrage geleverd aan de sociale...