Home Waarheid

Waarheid

Waarheid verwijst naar datgene wat overeenkomt met de feitelijke realiteit of een geaccepteerde standaard van nauwkeurigheid. In de filosofie zijn er diverse theorieën over wat waarheid is en hoe het wordt bepaald, zoals correspondentietheorie, coherentietheorie en pragmatische theorieën. Waarheid wordt vaak onderscheiden van overtuigingen, meningen en percepties. De zoektocht naar waarheid is fundamenteel in vele disciplines, van wetenschap tot ethiek en recht.

Laatste Nieuws