Home Politiek

Politiek

Politiek betreft de activiteiten, acties en beleidsvorming binnen een gemeenschap of staat gericht op het nemen van beslissingen en het uitoefenen van macht. Het gaat om het organiseren, besturen en beïnvloeden van publieke opinie en de verdeling van middelen. Politiek kan gaan over ideologie, partijen, verkiezingen en bestuursvormen. Het speelt een cruciale rol in het vormgeven van samenlevingen, waarbij waarden, belangen en conflicten vaak centraal staan.

Laatste Filosofische berichten

Feitelijkheid en geldigheid: Jürgen Habermas’ sociale theorie

0
Jürgen Habermas, een van de meest invloedrijke hedendaagse filosofen, heeft met zijn werk "Faktizität und Geltung" (1992) een belangrijke bijdrage geleverd aan de sociale...