Home Moraliteit

Moraliteit

Moraliteit verwijst naar de principes en waarden die bepalen wat goed en verkeerd is binnen een samenleving of individu. Het betreft normen, waarden en overtuigingen die gedrag sturen en beoordelen op basis van wat ethisch aanvaardbaar is. Moraliteit kan worden geleerd door cultuur, religie, persoonlijke ervaringen en reflectie. Het helpt individuen en gemeenschappen om harmonieus samen te leven en conflicten te navigeren op basis van gedeelde ethische standaarden.

Laatste Nieuws