Home Film

Film

Filosofie en film overlappen vaak in thema’s en vraagstellingen. Films presenteren ethische dilemma’s, existentiële vraagstukken en alternatieve realiteiten, waardoor ze aanleiding geven tot diepere reflectie. Filosofie biedt een lens waarmee we de onderliggende boodschappen en implicaties van films beter kunnen begrijpen en waarderen.

Laatste Filosofische berichten